Τη δημιουργία αρχαιολογικού Μουσείου στην Ιεράπετρα ζητά με αίτημα του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού κ. Κ. Τζαβάρα, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως:

 "Είναι ανάγκη, λόγω της αξίας των αρχαιολογικών ευρημάτων και της ανάδειξης της ιστορίας της περιοχής να δημιουργηθεί το Μουσείο της Ιεράπετρας που θα αποτελέσει επί πλέον κέντρο και πυρήνα των ανασκαφικών δραστηριοτήτων αλλά και παιδευτικό και πολιτιστικό σημείο διεθνούς σημασίας στο Δήμο μας".

Ο Δήμαρχος επισημαίνει πως σε πρώτο στάδιο δεν απαιτούνται καν πόροι για την προώθηση του έργου.

«Κύριε Υπουργέ,

Ο Δήμος Ιεράπετρας διαθέτει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους με πολλά και σημαντικά ευρήματα. Μάλιστα, σε μερικούς οι ανασκαφές είναι σε εξέλιξη με τη συνδρομή ξένων αρχαιολογικών σχολών, που αναδεικνύουν την περιοχή μας.

Κάποια από τα ευρήματα στεγάζονται στην αρχαιολογική συλλογή που φιλοξενείται στην Οθωμανική Σχολή, ιστορικό μνημείο στο κέντρο της πόλης της Ιεράπετρας, πολλά άλλα δε, αποθηκεύονται σε αποθήκη που νοικιάζει ο Δήμος από πόρους του, εκτός από αυτά που εκτίθενται σε μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Είναι ανάγκη, λόγω της αξίας των αρχαιολογικών ευρημάτων και της ανάδειξης της ιστορίας της περιοχής να δημιουργηθεί το Μουσείο της Ιεράπετρας που θα αποτελέσει επί πλέον κέντρο και πυρήνα των ανασκαφικών δραστηριοτήτων αλλά και παιδευτικό και πολιτιστικό σημείο διεθνούς σημασίας στο Δήμο μας.

Η ανάγκη αυτή έχει κατατεθεί σε όλα τα αναπτυξιακά σχέδια, όχι μόνο του Δήμου Ιεράπετρας, αλλά και της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ήδη Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρόταση του Δήμου Ιεράπετρας για τη δημιουργία Μουσείου αφορά τη στέγασή του στο (παραδοσιακό) κτίριο, όπου στεγάζεται σήμερα το 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας και με την πρόταση αυτή έχει συμφωνήσει η ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Η προοπτική για το κτίριο αυτό είναι ότι θα μπορεί να διαρρυθμιστεί για να λειτουργήσει ως Μουσείο με την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου του 1ου Γυμνασίου, που έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα κατασκευής νέων διδακτηρίων μέσω ΣΔΙΤ του ΟΣΚ.

Αν και η προοπτική αυτή έχει ορίζοντα 5ετίας, κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητο να ωριμάσει από τώρα ο σχεδιασμός.

Γι’ αυτό προτείνουμε η ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με τη βοήθεια των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου σας να καταρτίσουν το κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσείου σε σχέση και με τα αρχιτεκτονικά σχέδια του υπάρχοντος κτιρίου, τα οποία διαθέτει ο Δήμος μας.

 Ακολούθως θα πρέπει να ανατεθεί η μελέτη για τυχόν προσθήκες, βελτιώσεις, ειδικές εγκαταστάσεις και για τον τρόπο έκθεσης των αρχαίων.

Κύριε Υπουργέ,
Παρά την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, έχουμε τη γνώμη ότι αυτό, όχι μόνο δεν μας εμποδίζει, αλλά μας επιβάλλει το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για έργα και δράσεις που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και θα δώσουν προοπτική στην ανάπτυξη μιας απομακρυσμένης περιοχής όπως η δική μας και γενικότερα στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Κρήτης.

Η παραπάνω πρότασή μας για το πρώτο της στάδιο δεν απαιτεί καν οικονομικούς πόρους και γι’ αυτό παρακαλούμε να την εγκρίνετε δίδοντας τις σχετικές κατευθύνσεις και ορίζοντας σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Εύχομαι με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων σας καλή επιτυχία στο δύσκολο, όσο και κρίσιμο για τη χώρα μας, έργο σας.»