Καλούνται τα αιρετά και τα εκ του Νόμου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου σε συνεδρίαση, την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 20:30, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2011.
2.- Συμμετοχή στην Α.Σ. «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» - Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό της Συμβούλιο - Αποδοχή των όρων της σχετικής πρόσκλησης.- Υποβολή αίτησης επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας - δέσμευση έγκρισης Εγχειριδίου Διαδικασιών.
3.- Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης.
4.- Ορισμός εκπροσώπων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων.
5.- Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων.
6.- Συνδρομής έτους 2012 στο Δίκτυο Νησιώτικων Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR).
7.- Αιτήματα Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών για καταβολή συνδρομής έτους 2012 και έκτακτης οικονομικής εισφοράς.
8.- Κατάθεση χρηματικού ποσού για κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς εις μνήμη Εμμανουήλ Λουκάκη.
9.- Αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγου διαφημίσεων περιοδικού.
10.- Αίτημα επιχορήγησης Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Ρεθύμνης.
11.- Αίτημα επιχορήγησης Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης Δ. Ρεθύμνης.
12.- Αίτημα επιχορήγησης Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.
13.- Αίτημα επιχορήγησης Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Πλακιά.
14.- Συμμετοχή στα έξοδα τουριστικής προβολής του Ρεθύμνου.
15.- Άλλα αιτήματα επιχορηγήσεων.
16.- Ανακοινώσεις.