Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης κ. Ευθύμιος Μπάκας με το οποίο δεσμεύονται από κοινού για τη συνεργασία, την οργάνωση και το συντονισμό μεταξύ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Δήμου για την ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και έπειτα από σχετική απόφαση που είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε στείλει τις προτάσεις του προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2012 – 2015, που υλοποιείται πανελλαδικά σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Στα πλαίσια αυτά, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. αποδεχόμενη τις προτάσεις του Δήμου υπέγραψε από κοινού το Σύμφωνο Συνεργασίας με το οποίο δίνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας η δυνατότητα το αμέσως επόμενο διάστημα να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κέντρα Δια Βίου

Μάθησης στην ευρύτερη περιοχή, που θα παρέχουν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι ο Δήμος απέκτησε την προέγκριση για την ένταξή του στις Πράξεις του ΕΣΠΑ «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Παράλληλα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του τοπικού εκπαιδευτικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, την επαγγελματική ενασχόληση και τα ενδιαφέροντα του.

Ειδικότερα, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτάθηκε να υλοποιηθούν τα παρακάτω τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με δικαίωμα συμμετοχής όλων των τοπικών διαμερισμάτων:

Α. Δημοτική Ενότητα Καστελλίου

1. Εκμάθηση Αγγλικών

2. Εκμάθηση υπολογιστών

3. Εκπαίδευση νέων αγροτών για τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τη Βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού.

4. Διατροφή αιγοπροβάτων - γενετική βελτίωση αιγοπροβάτων – τυροκομία.

Β. Δημοτική Ενότητα Θραψανού

1. Αγγειοπλαστική

2. Εκπαίδευση νέων αγροτών για τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τη Βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού.

3. Μελισσοκομία

Γ. Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου

1. Εκμάθηση Αγγλικών

2. Εκμάθηση υπολογιστών

3. Εκπαίδευση νέων αγροτών για τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τη Βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού.

4. Διατροφή αιγοπροβάτων - γενετική βελτίωση αιγοπροβάτων – τυροκομία.
Το επόμενο διάστημα με νεότερη ενημέρωση, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα καλέσει τους δημότες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στα τμήματα που θα δημιουργηθούν.