Ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό η οδική ασφάλεια στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης με νέες παρεμβάσεις ύψους 16 εκ. ευρώ.

Στην σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε στις 12 Ιουνίου 2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης-υποέργο 3ο βελτίωση πρόσφυσης (αντιολισθηρός τάπητας) αποκατάσταση/αντικατάσταση οδοστρωμάτων, τεχνικά έργα» προϋπολογισμού 16 εκ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του όλου έργου για την οδική ασφάλεια του νησιού ανέρχεται στα 30 εκ ευρώ, και εντός των προσεχών ημερών δημοπρατούνται και τα υπόλοιπα τρία υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ. Μάλιστα την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός που ήταν άγονος και αφορούσε την συντήρηση και σήμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου προϋπολογισμού 6,5 εκ. ευρώ.

Αναφορικά με το 3ο υποέργο «Βελτίωση πρόσφυσης (αντιολισθηρός τάπητας) αποκατάσταση/αντικατάσταση οδοστρωμάτων, τεχνικά έργα» προβλέπεται η κατασκευή 950 χιλ. τ.μ. νέων ασφαλτικών ταπήτων στους επαρχιακούς δρόμους της Κρήτης, κάτι που υπολογίζεται ότι θα κατασκευαστούν νέοι τάπητες συνολικού μήκους 130 χιλ. τ.μ. στους υφιστάμενους επαρχιακούς δρόμους της Κρήτης.

Το έργο θα εκτελεστεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα άλλα δυο υποέργα είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.