Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα έχει ‘μορφοποιηθεί’ η τελική πρόταση για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλο το νησί για την «Επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα» που συμπληρώνονται το 2013.

Αυτό αποφασίστηκε κατά την σημερινή συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Περιφέρεια Κρήτης τα μέλη της οποίας είναι εκπρόσωποι από: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος,Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Λασιθίου, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, και την συμμετοχή του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργο Πιτσούλη και του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου για θέματα πολιτισμού Φάνη Ζαμπετάκη.

Η πρόταση της επιστημονικής επιτροπής πρόκειται στη συνέχεια να υποβληθεί στην οργανωτική επιτροπή των εκδηλώσεων στην οποία προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προκειμένου να εγκριθεί.

Στην σημερινή συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων σε όλη την Κρήτη, και μάλιστα το ‘Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος’ κατέθεσε συγκεκριμένο σχέδιο πρότασης που θα αποτελέσει την ‘βάση’ για τις τελικές επετειακές εκδηλώσεις που θα εισηγηθούν τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.