Με το από 25-06-2012 έγγραφο της γενικής Διεύθυνσης Kτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, γίνεται γνωστό ότι :

Στο διάστημα από 05 – 08.09.2012, πρόκειται να λάβει χώρα στο Κίεβο, η Διεθνής Έκθεση «AGRO 2012», η οποία καλύπτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων αγροτικού ενδιαφέροντος και ότι υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής, όσων επιχειρήσεων το επιθυμούν.

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: www.agroexpo.com.ua