Σε 12 ανέρχονται συνολικά οι φορείς του Δημόσιου τομέα στην Κρήτη, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη συγχώνευση – κατάργηση φορέων (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) όπως αυτή ανακοινώθηκε επισήμως από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πρόκειται για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαράς (ΝΠΙΔ)

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ανακοινώθηκε η συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΝΠΙΔ) σε 14 φορείς οι οποίοι κατά προσέγγιση θα αντιστοιχούν στις Περιφέρειες της χώρας.

Σε αυτούς τους φορείς συμπεριλαμβάνεται και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και Λευκών Ορέων, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που λειτουργεί στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το πνεύμα της ανακοίνωσης του υπουργείου, ο Φορέας Διαχείρισης της Σαμαριάς αναμένεται να συνεχίσει να λειτουργεί, περιλαμβάνοντας ίσως και άλλες προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης.

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (ΝΠΔΔ)

Όμως μεγάλες θα είναι οι αλλαγές σε ότι αφορά στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούν στην Κρήτη καθώς, όπως ανακοινώθηκε, συγχωνεύονται και θα έχουν μια ενιαία διοίκηση.

Πρόκειται για την δεύτερη μεγάλη παρέμβαση που επιχειρείται μέσα σε έναν χρόνο στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας καθώς με τον Νόμο 4025/2-11-2011 έγιναν ήδη οι πρώτες αλλαγές.

Έτσι, βάση αυτού του Νόμου στην Κρήτη λειτουργούν με ξεχωριστές διοικήσεις οι εξής Μονάδες :

- Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων (με παράρτημα το Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης)

- Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ρεθύμνου (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνου)

- ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου

- Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου (πρώην Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου)

- Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (πρώην Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Ηρακλείου, με παράρτημα το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας)

- Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου

- Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι παραπάνω Μονάδες θα έχουν μια κοινή διοίκηση.

Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (ΝΠΔΔ)

Επίσης ανακοινώθηκε η συγχώνευση σε έναν ενιαίο φορέα, των 63 Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων που είχαν συσταθεί σε ολόκληρη την χώρα στο πλαίσιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αυτό σημαίνει, ουσιαστικά, πως καταργούνται οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]