«Πρωταθλήτρια» η Ελλάδα και στη φορολόγηση των επικοινωνιών με κινητά τηλέφωνα, τη στιγμή που τα εισοδήματα κάνουν «βουτιά» και τα δημόσια έσοδα μειώνονται δραματικά.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ICAP για την Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας η φορολογία του κλάδου στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε απόλυτα μεγέθη, η χώρα μας καταλαμβάνει την 1η θέση στον κόσμο ως προς τον συνολικό φόρο που επιβάλλεται στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας με 37% - 48% αθροιστικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23% και ειδικό τέλος 12% - 20%). Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συνολικό ποσοστό φόρου δεν ξεπερνάει το 25%.

Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι η σταθερή μείωση την τελευταία τριετία των δημόσιων εσόδων από την κινητή τηλεφωνία. Αναλυτικά, τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν το 2011 κατά 12,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 232 εκατ. ευρώ, το 2010 κατά 3,2% (62 εκατ. ευρώ) και το 2009 κατά 1,1% (52 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης, το 2012 τα δημόσια έσοδα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, κατά 13,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών αποτελεί πρότυπο φορολογικής συνέπειας και είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας, μόνο για το 2011, 1.612 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (972 εκατ. ευρώ οι εταιρίες κινητής και 640 εκατ. ευρώ η υπόλοιπη αλυσίδα, π.χ. προμηθευτές των παρόχων και έμποροι συσκευών). Ειδικά για το 2011, στα παραπάνω ποσά θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος χορήγησης των αδειών χρήσης του φάσματος, ύψους 380 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η φορολογική ελάφρυνση της κινητής ευρυζωνικότητας θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα για τα δημόσια οικονομικά, αλλά και για την ανάπτυξη. Εκτιμάται δε, ότι δίχως αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας θα αυξηθεί το 2013 στο 16,8% αντί 10,5% το 2011. Αντίθετα, με εξαίρεση του ειδικού τέλους θα επιτευχθεί ο διπλασιασμός της, ενώ θα οδηγήσει σε εντυπωσιακή αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 168 εκατ. ευρώ, λόγω της μεγαλύτερης επιτάχυνσης και διάχυσης των πολλαπλασιαστικών φαινομένων.

Μείωση των φόρων για οικονομική ανάκαμψη

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο περιορισμός της φορολογίας του κλάδου μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των δημόσιων εσόδων, και κατ' επέκταση στην ανάκαμψη της οικονομίας:

• Εξαίρεση από το ειδικό τέλος των συνδέσεων που προσφέρουν και όγκο δεδομένων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 50 Mb θα οδηγήσει σε αύξηση των δημόσιων εσόδων από 141 εκατ. ευρώ το 2011 σε 224 εκατ. ευρώ το 2013.

• Μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 20% θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 4 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ευρύτερη οικονομία.

• Μείωση του ειδικού τέλους κατά 10% θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 0,8 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία, το βέλτιστο επίπεδο του ειδικού τέλους για τα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 50% χαμηλότερα από ό,τι σήμερα, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 29 εκατ. ευρώ.

• Κατάργηση της επιβολής ΦΠΑ πάνω στο ειδικό τέλος θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 0,4 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία, η αύξηση ξεπερνά τα 17 εκατ.

(protothema.gr)