Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι τελικές αποφάσεις αναφορικά με τους υποβιβασμούς, τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις των σχολείων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα ισχύσουν από την νέα σχολική χρονιά.
Συνολικά σε ολόκληρη την χώρα και σε σύνολο 16.000 σχολείων , συνενώνονται τα 1.933 σε 877 σχολεία. 
Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 1.523 σχολεία συνενώνονται σε 672 σχολεία και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 410 σχολεία συνενώνονται σε 205 σχολεία.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην Κρήτη :

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Υποβιβάζονται 8 Δημοτικά σχολεία (Χανιά 2 – Ρέθυμνο 2 – Λασίθι 4) 

Συνενώνονται 77 Δημοτικά σχολεία σε 32 σχολεία ως εξής :
Χανιά : 18 δημοτικά συνενώνονται σε 9 σχολεία 
Ρέθυμνο : 10 δημοτικά συνενώνονται σε 4 σχολεία
Ηράκλειο : 45 δημοτικά συνενώνονται σε 17 σχολεία
Λασίθι : 4 δημοτικά συνενώνονται σε 2 σχολεία

Συνενώνονται 31 Νηπιαγωγεία σε 14 ως εξής :
Χανιά : 4 νηπιαγωγεία συνενώνονται σε 2
Ρέθυμνο : 8 νηπιαγωγεία συνενώνονται σε 4
Ηράκλειο : 17 νηπιαγωγεία συνενώνονται σε 7
Λασίθι : 2 νηπιαγωγεία συνενώνονται σε ένα.

Καταργούνται 5 δημοτικά σχολεία και ένα νηπιαγωγείο, όλα στο Ηράκλειο

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Συγχωνεύονται 10 σχολεία ( 4 από το Ρέθυμνο και 6 από το Ηράκλειο) σε 5 σχολεία (δύο στο Ρέθυμνο και τρία στο Ηράκλειο).

Δεν καταργείται κανένα σχολείο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

 (Πατήστε στις παρακάτω παραπομπές για να δείτε) :