Οι Επόπτες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, πραγματοποίησαν δειγματοληψία θαλάσσιου ύδατος των βόρειων ακτών της Π.Ε. Ρεθύμνης στις 18/07/2012.

Ελήφθησαν δέκα δείγματα από τις παρακάτω θαλάσσιες περιοχές:

• Επισκοπής.
• Γερανίου.
• Κουμπές – Δεσποτική Κολύμπα.
• Έμπροσθεν Ξενοδοχείου Porto Rethymno.
• Έμπροσθεν Ξενοδοχείου Pearl.
• Έμπροσθεν Ξενοδοχείου Rithymna.
• Αγίου Νικολάου.
• Πανόρμου.
• Μπαλί.
• Σισών.

Μετά από τη Μικροβιολογική ανάλυση των δειγμάτων, η υπηρεσία ενημερώνει τους πολίτες για την ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.

Ωστόσο στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας, η υπηρεσία επισημαίνει ταυ-τόχρονα την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ στα θαλάσσια ύδατα των παρακάτω ακτών και συγκεκριμένα:

1) Στα λιμάνια αγκυροβόλια πλοίων-μαρίνες Ρεθύμνου, Πανόρμου, Μπαλί, Αγίας Γα-λήνης, Πλακιά.

2) Διακόσια ( 200 ) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής εξόδου Βιολογικών Καθαρισμών Ρεθύμνου, Πλακιά, Αγίας Γαλήνης.