Τα θέματα υποδομών και ανάπτυξης της Κρήτης τέθηκαν σήμερα σε διαδοχικές συναντήσεις, που είχε στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον αναπληρωτή Υπουργό Σταύρο Καλογιάννη.

Στις συναντήσεις που έγιναν σε καλό κλίμα τέθηκαν τα θέματα του οδικού δικτύου μ’ έμφαση στο ΒΟΑΚ, αλλά και θέματα λειτουργίας και αναβάθμισης των αεροδρομίων της Κρήτης (Ηρακλείου, Χανίων και Σητείας), καθώς και οι προθέσεις της νέας ηγεσίας του Υπουργείου σχετικά με την πορεία του σχεδιασμού για το αεροδρόμιο Καστελλίου.

Παράλληλα συζητήθηκαν θέματα, όπως ο ENISA, η διαδικασία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσεων έργων από τα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου, καθώς και θέματα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

Επίσης τέθηκαν θέματα ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, ενώ για όλα τα ζητήματα στη συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη κυριάρχησε η σύμπνοια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κρήτης, αλλά και η συναντίληψη που απέκτησαν από την κοινή θητεία τους στις Βρυξέλλες, ως ευρωβουλευτές.