Από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, ανακοινώνεται ότι, εστάλη σχετικό έγγραφο - υπόμνημα προς τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης και ένταξης προτάσεων στο Μέτρο 1.2.1, του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», που αφορά επενδύσεις για εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το αναφερόμενο έγγραφο έχει ως εξής:

Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων σχετικά με την αξιολόγηση και ένταξη προτάσεων στο Μέτρο 121, του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής, που αφορά επενδύσεις για εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι φάκελοι υποψηφιότητας έχουν κατατεθεί από τον Σεπτέμβριο του 2011 και η διαδικασία της αξιολόγησης δεν έχει προχωρήσει στο ελάχιστο.

Οι επενδύσεις που γίνονται μέσω των προγραμμάτων Σχεδίων Βελτίωσης είναι σημαντικές τόσο για τους μεμονωμένους παραγωγούς-επενδυτές αλλά και για τη συνολική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Κρήτη. Στα προηγούμενα χρόνια το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησε στην πραγματοποίηση σύγχρονων επενδύσεων τόσο στη φυτική παραγωγή (θερμοκήπια με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό, ανανέωση μηχανημάτων σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κα) όσο και στην κτηνοτροφία (σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση μεγάλου αριθμού αλμεκτικών μηχανών) με αποτέλεσμα την αλλαγή της μορφής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη δυνατότητα μεγαλύτερης παραγωγής αλλά κυρίως καλύτερης ποιότητας προϊόντων.

Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία, τα 35 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για Κρήτη, νησιά Ιονίου και Αιγαίου, πρέπει να δοθούν άμεσα ώστε να γίνουν επενδύσεις που θα δώσουν ώθηση στον αγροτικό τομέα αλλά και σε όλους τους σχετικούς κλάδους της αγοράς.

Στο Νομό Χανίων υποβλήθηκαν 82 επενδυτικές προτάσεις που αφορούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την φυτική παραγωγή. Όσοι θέλουν να κατασκευάσουν θερμοκήπια βλέπουν ήδη με απελπισία να χάνεται και η επόμενη καλλιεργητική χρονιά.

Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση και την ανακοίνωση των δικαιούχων έχει τραγικά αποτελέσματα για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική ανάπτυξη γενικότερα. Ήδη κάποιοι δηλώνουν ότι δεν θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις ακόμη κι αν εγκριθούν μιας και τα οικονομικά δεδομένα χειροτερεύουν καθημερινά.

Θέλουμε να λάβετε υπόψη αυτές τις διαπιστώσεις καθώς και το μέγεθος της ευθύνης τόσο απέναντι στους παραγωγούς αλλά και στον κάθε πολίτη για την μη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων που είναι τόσο αναγκαία στην παρούσα κατάσταση.