Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τα προβλήματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, απηύθυνε ο βουλευτής Χανίων κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

"Από τον συνδυασμό του περιεχομένου των με αριθ. πρωτ. ΔΥΓ3, Υ3Γ/ΓΠ και Υ3Γ/ΓΠ αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκύπτει ότι από 1/7/2012, απαγορεύεται η χειρόγραφη συνταγογράφηση με την χρήση του ενιαίου συνταγολογίου. Η χρήση δε της χειρόγραφης συνταγογράφησης επιφέρει πρόστιμο για τον συνταγογράφο ιατρό ύψους 1 ευρώ ανά συνταγή.

Σε πολλές όμως απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αφενός μεν διότι δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές), αφετέρου δε διότι δεν υπάρχει γραμμή ADSL που είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η χρήση ασύρματης σύνδεσης καθίσταται επίσης αδύνατη λόγω μη ύπαρξης σήματος.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών, υποχρεούνται να μεταβαίνουν στο πλησιέστερο με πρόσβαση διαδικτύου ιατρείο, το οποίο πολλές φορές απέχει αρκετά χιλιόμετρα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τους ηλικιωμένους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να εξυπηρετηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι λόγω τη μη δυνατότητας αυτόνομης μετακίνησης τους.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : Ερωτάται ο κ. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ποίο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Μαρκογιαννάκης"