Από το Γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας ανακοινώθηκε το πρόγραμμα επισκέψεων των ιατρών των περιφερειακών ιατρείων και της συνταγογράφησης. Το πρόγραμμα ισχύει από σήμερα Δευτέρα

ΔΕΥΤΕΡΑ: Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας, Καβούσι, Μύρτος, Μάλλες, Ορεινό

ΤΡΙΤΗ: Κάτω Χωριό, Στόμιο, Κουτσουνάρι - Αγ. Ιωάννης, Ανατολή - Καλογέροι, Πρίνα

ΤΕΤΑΡΤΗ: Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας, Γρα Λυγιά, Φέρμα, Μάλλες, Καλαμαύκα

ΠΕΜΠΤΗ: Παχειά Άμμος - Βασιλική, Μύρτος, Χριστός - Μεταξοχώρι, Σχινοκάψαλα, Καλό Χωριό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας, Κεντρί - Βαϊνιά (από 25/2), Μύθοι - Γδόχια - Ρίζα - Μουρνιές, Μακρυλιά - Μεσελέροι, Μαύρος Κόλυμπος.