Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος 2013.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

"όσον αφορά τον τόνο (BFT) οι ειδικές άδειες αλιείας για τον κόκκινο τόνο που θα εκδοθούν το 2013 θα είναι από 16 έως 26 για όλη την Επικράτεια.

Oσον αφορά τον ξιφία (SWO):

1) Yπάρχει χρονική απαγόρευση στην αλιεία του είδους από 1 Οκτωβρίου έως την 30η Νοεμβρίου και από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου.

2 )Aπαγορεύεται η αλιεία, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μετα-φορά, αποθήκευση, πώληση, έκθεση ή προσφορά για πώληση ατόμων ξιφία (Χiphias gladius) με μεσουραίο μήκος κάτω γνάθου μικρότερο των 90 εκατοστών ή ζώντος βάρους 10 kgr ή 9 kgr βάρους εκσπλαχνισμένου ή 7,5 kgr βάρους εκσπλαχνισμένου χωρίς βράγχια.

Υπάρχει όριο ανοχής για τα σκάφη που αιχμαλωτίζουν τυχαία άτομα ξιφία μικρότερα του ελάχιστου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η τυχαία σύλληψη δεν θα υπερβαίνει :

α) ποσοστό 10% κατά βάρος ή και αριθμό τεμαχίων επί των συνολικών αλιευμάτων ξιφία ανά εκφόρτωση, για το 2012.
β) ποσοστό 5% κατά βάρος ή και αριθμό τεμαχίων επί των συνολικών αλιευμάτων ξιφία ανά εκφόρτωση, από το 2013.

3)Αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας ξιφία απαγορεύεται να αλιεύ-ουν, διατηρούν επί του σκάφους, μεταφορτώνουν, μεταφέρουν, επεξεργάζονται ή εκφορτώνουν αλιεύματα ξιφία που να υπερβαίνουν το ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους κατά βάρος ή και αριθμό.

4) O μέγιστος αριθμός αγκιστριών που μπορούν να υπάρχουν στο σκάφος για την αλιεία ξιφία είναι 2.800 αγκίστρια, το μέγεθος αγκιστριών μεγαλύτερο των 7 cm και το μήκος των παραγαδιών έως 55 km.

Για όλα τα μεγάλα πελαγικά είδη που αλιεύονται με παραγάδι απαιτείται πλέον η ετήσια καταγραφή και αποστολή, στοιχείων για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών με παραγάδι ανά σκάφος και αλιευτική εξόρμηση (όπως αριθμός ημερών αλιείας, αριθμός αγκιστριών ανά παραγάδι, αριθμός και μήκος παραγαδιών, κ.λπ.).

Οι αιτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης το αργότερο έως την 7η Σεπτεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες,ή για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά, που πρέπει να κατατεθούν με την αίτηση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 28313-43814 και 28313-43813" .