Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι καθορίζεται περίοδος διακοπών στη διενέργεια πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για όλες τις κατηγορίες, κατά το θέρος του 2012, το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 13-08-2012 έως και τη Δευτέρα 20-08-2012.

Το χρονικό αυτό διάστημα κάθε άλλη εργασία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών θα εκτελείται κανονικά.