Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνέλευση του Νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης, ο οποίος προήλθε από την μετατροπή της Ένωσης σε Πρωτοβάθμιο Συνεταιρισμό.

Σε κλίμα ομοψυχίας και σύμπνοιας διεξάχθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των νέων μελών που έχουν εγγραφεί στον Νέο Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Έγκριση του καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης

Εκλογή προσωρινής Διοίκησης αποτελούμενη από τους :

Βαρδιδάκη Σταύρο του Ηλία, Αλώνες Ρεθύμνου
Κουταλά Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, Ρέθυμνο
Μπιρλιράκη Νικόλαο του Κων/νου, Μικρά Ανώγεια
Παρασχάκη Μιχαήλ του Χαραλάμπους, Σκουλούφια
Σηφάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, Λαμπινή
Στρατιδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πρίνος
Χαροκόπος Νικήστρατος του Κων/νου, Παντάνασσα

Έγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με του Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς Αποδούλου, Βιζαρίου, Επισκοπής, Ρουσοσπιτίου, Σπηλίου.