Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώθηκαν οδηγίες όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του αμπελιού.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα εξής:

ΑΜΠΕΛΙ

• Για την Ευδεμίδα

Η τρίτη γενιά του εντόμου εξελίσσεται με υψηλούς πληθυσμούς. Υπενθυμίζεται ότι στις προσβολές της γενιάς αυτής αναπτύσσονται σήψεις. Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός το διάστημα:
Μεσοπρώιμες περιοχές
• Επιτραπέζια: 24 – 26 Ιουλίου
• Σουλτανίνες – οινάμπελα: 26 - 28 Ιουλίου.
Όψιμες περιοχές
• Επιτραπέζια: 27 – 29 Ιουλίου
• Σουλτανίνες – οινάμπελα: 29 - 31 Ιουλίου.

Στις πρώιμες, στις ενδιάμεσες περιοχές (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης) συνιστάται νέος επαναληπτικός ψεκασμός. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.

Πρώιμες - Ενδιάμεσες περιοχές: 26 – 28 Ιουλίου.
Σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν το τέλος του Ιουλίου δεν χρειάζονται καταπολέμηση.
Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει όλα τα σταφύλια.
Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

• Για τη Μύγα Μεσογείου

Διανύουμε την πιο κρίσιμη περίοδο για την εμφάνιση εστιακών προσβολών σε περιοχές που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.
Να συνεχιστούν οι συστηματικοί έλεγχοι στα επιτραπέζια σταφύλια και παρουσία του εντόμου ή με την εμφάνιση συμπτωμάτων να γίνεται άμεση καταπολέμηση.

• Για την Όξινη σήψη

Υπενθυμίζεται η αδυναμία καταπολέμησης της ασθένειας με χημικά μέσα και η ανάγκη εφαρμογής μιας σειράς μέτρων όπως:
• Σταφύλια χωρίς ζημιές από έντομα, ασθένειες (ευδεμίδα, ωίδιο, μύγα, κ.λ.π.) και τραύματα από μηχανικές βλάβες.
• Χαμηλή υγρασία στο αμπέλι (μειωμένα ποτίσματα μετά το γυάλισμα).
• Καλός αερισμός των σταφυλιών.
• Απομάκρυνση των προσβεβλημένων ρωγών και σταφυλιών.
• Καταπολέμηση δροσόφιλας.
• Για το Ωϊδιο ή Χολέρα
Σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση έχουν ανάγκη προστασίας και μετά το γυάλισμα. Να συνεχιστεί η προστασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού πρέπει να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών.