Νέα συνάντηση θα έχει την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός Ανάπτυξης- Υποδομών κ. Κωστής Χατζηδάκης με την τρόικα με βασικό αντικείμενο την λειτουργία του ανταγωνισμού και τις μειώσεις τιμών.

 Οι παρεμβάσεις για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν χθες στη συνάντηση του κ. Χατζηδάκη με την τρόικα και για τα οποία δόθηκαν στοιχεία επικειμενων πρωτοβουλιών στα στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ.

Στον τομέα της αγοράς το υπουργείο δίνει βάρος στην τεχνική υποστήριξη που θα λάβει από τον ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των συνθηκών ανταγωνισμού, για την οποία αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον Οργανισμό αλλά και στην εφαρμογή αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο σκέλος της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας οι επικείμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την άρση των εμποδίων εισόδου νέων επιχειρήσεων σε αγορές με την υπογραφή σχετικών κανονιστικών διατάξεων από κοινού με τα συναρμόδια υπουργεία.

Τέλος, το υπουργείο Ανάπτυξης- Υποδομών θα συντονισθεί με την Ομάδα Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα και τον περιορισμό των παρεμβάσεων του κράτους στην αγορά και την οικονομία.

 

in.gr