Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει -και- στην Ισπανία το ποσοστό των ανέργων, που έφτασε το στο 24,6% το παραδοσιακά «καλύτερο» από τα υπό τα υπόλοιπα δεύτερο τρίμηνο.

Ο αριθμός των ανέργων στην Ισπανία φτάνει πλέον τα 5,693 εκατομμύρια.