Επιχειρηματίας ο οποίος προσέφυγε κατά της ΔΕΗ για το χαράτσι, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αγρινίου δικαιώθηκε, με την πρώτη ανάλογη απόφαση δικαστηρίου.

Στην απόφαση γίνεται λόγος και για την αντισυνταγματικότητα του τέλους.

Αναλυτικότερα, η υπ αριθμ. 441/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου (ασφαλιστικά μέτρα), είναι η πρώτη απόφαση δικαστηρίου του Αγρινίου που αφορά στο χαράτσι της ΔΕΗ.

Ο επιχειρηματίας της περιοχής στράφηκε εναντίον της ΔΕΗ, διότι στο λογαριασμό του ρεύματος περιλαμβανόταν παράνομα το Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (χαράτσι) ποσού 3.500 € για αδόμητο οικόπεδο στο οποίο ασκούσε εμπορία.

Στη δίκη η ΔΕΗ προσεπικάλεσε το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο παρενέβη πρόσθετα υπέρ της ΔΕΗ και υπέρ της νομιμότητας του χαρατσιού.

Όμως, το Δικαστήριο έκρινε ότι εσφαλμένως η ΔΕΗ καταλόγισε χαράτσι στο αδόμητο οικόπεδο του αιτούντος επιχειρηματία, διέταξε να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος στην επιχείρηση λόγω της μη καταβολής του και όρισε προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να ασκήσει ο θιγόμενος επιχειρηματίας τακτική αγωγή για να επιλυθεί οριστικά το θέμα.

Αυτό όμως που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι ότι στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται επίσης λόγος για την αντισυνταγματικότητα του χαρατσιού.

α. επειδή η κύρωση της διακοπής του ρεύματος σε φορολογούμενο λόγω ασυνέπειας σε φορολογικές υποχρεώσεις όπως το χαράτσι ΔΕΗ, άσχετες με τις απορρέουσες από τη σύμβαση παροχής ρεύματος υποχρεώσεις του οδηγεί σε παράνομη αναίρεση της καθολικότητας της παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς δικτύου και

β. με την κύρωση αυτή παραβιάζεται όχι μόνο η οικονομική ελευθερία αλλά και η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξίας, γιατί η διακοπή συνεπάγεται στέρηση αγαθού ζωτικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση (απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1972/2012).

news247.gr