Τα οικονομικά στοιχεία των νοσοκομείων της Κρήτης  θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, από τον διοικητή της ΔΥΠΕ Μάνο Φραγκιαδουλάκη, ο οποίος θα αναφερθεί στο συνολικό έργο της Διοίκησης Υγειονονικής Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείο, οι δαπάνες υγείας θα μειωθούν κατά 1 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2011.

Οι δαπάνες για το 2010 στα νοσοκομεία του νησιού

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στα νοσοκομεία του νησιού, οι λειτουργικές τους δαπάνες το 2010, έφθασαν τα 182 εκατομμύρια, έναντι 218 εκατομμυρίων το 2009 ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 16,5%.

Η μεγαλύλτερη μείωση - 53,04%, αφορά στα ορθοπεδικά υλικά, ενώ ακολουθούν τα υγειονομικά υλικά - 20,91% και τα φάρμακα αφού οι δαπάνες τους μειώθηκαν κατά 14,62%.

Κατά 12,45%, έχουν μειωθεί και οι δαπάνες στην προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων.

Τα 90 εκατομμύρια ευρώ, έφθασαν οι λειτουργικές δαπάνες του ΠΕΠΑΓΝΗ το 2010, έναντι 108 εκατομμυρίων το 2009, δηλαδή οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 17,08%, ενώ τα έξοδα για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού μειώθηκαν έως 59,84%!

Οι δαπάνες για φάρμακα μειώθηκαν κατά 11,8% και για υγειονομικό υλικό αλλά και χημικά αντιδραστήρια πάνω από 20%.

Οι διοικητές των νοσοκομείων προκειμένου να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για περικοπές των δαπανών, θα πρέεπι να περικόψουν τους προϋπολογισμούς τους εώς και 50%.