Η Fitch υποβάθμισε τη Δευτέρα τη μακροπρόθεσμη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ιταλικής πόλης της Νάπολης σε ξένο και τοπικό νόμισμα σε "BBB" από "BBB +" και της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε ξένο νόμισμα σε "F3" από "F2".

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης, σημειώνει ότι η υποβάθμιση αντανακλά την αποδυνάμωση της θέσης της πόλης όσον αφορά τη ρευστότητα, τη μείωση των κρατικών επιδοτήσεων και την αύξηση του χρέους.