Την χορήγηση 30.000 ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασθένεια της τριστέτσας των εσπεριδοειδών, η οποία πλήττει και τα εσπεριδοειδή των Χανίων, ενέκρινε χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόκειται για μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών.

Αναλυτικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Εγκρίνουμε δαπάνη 30.000 ευρώ σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Ειδικού Φορέα 29-110 και Κ.Α.Ε 9931 οικονομικού έτους 2012, καθώς και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της ΑΤΕ bank και στο Ταμείο Υπόλογου Συμψηφισμών, για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του προγράμματος «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών», σύμφωνα με την αριθ.132420/2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ. 2123/Β’/1-10-2009) Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ως Β’ Υπόλογος έχει ορισθεί ο Τελειορίδης Χρήστος του Δημητρίου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 31/1/2013."

Δείτε εδώ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ