Ξεκινά η κατασκευή του υποέργου των αντλιοστασίων και των εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών Κασταμονίτσας και Αμαριανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που εντάσσεται στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού και του Κεντρικού Αγωγού Λυμάτων των παραπάνω οικισμών.

Τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 256.000€, υπέγραψαν σήμερα στο Καστέλλι ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας κ. Δημήτρης Μελεμενής.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή αποχετευτικών δικτύων (σηπτικές δεξαμενές – αντλιοστάσια ανύψωσης και αποχετευτικοί αγωγοί) για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων Κασταμονίτσας και Αμαριανού, (δυναμικότητας 1000 ισοδύναμων κατοίκων, για το 2030) έως την κοινή τους Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, στο βασικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται η κατασκευή βαρυτικών αγωγών μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών της Κασταμονίτσας και του Αμαριανού, σηπτικών δεξαμενών για την συλλογή των λυμάτων των οικισμών και την προεπεξεργασία τους, αντλιοστασίων ανύψωσης, φρεατίων (φίλτρων απόσμησης), δίχωρων οικίσκων άνωθεν των δεξαμενών των οικισμών, καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς των προεπεξεργασμένων λυμάτων και λοιπών έργων υποδομής (διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περίφραξη οικοπέδων, ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση).

Η συνολική προθεσμία για την περάτωση των παραπάνω εργασιών είναι πέντε μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.