Στο τελικό στάδιο της λύσης του προβλήματος της στέγασης σε γραφεία των Δημοτικών παρατάξεων βρίσκεται η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου.

Η Δημοτική Αρχή όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

"δεν είναι αντίθετη στην παραχώρηση αιθουσών στις Δημοτικές παρατάξεις και άλλους φορείς, σέβεται τα δικαιώματά τους και καταβάλλει προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης όπως άλλωστε ορίζει και νόμος δίνει ωστόσο προτεραιότητα στην ιεράρχηση των αναγκών με βάση την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών

Οι σημερινές όμως οικονομικές συγκυρίες απαιτούν να υπάρχει εξορθολογισμός των υπηρεσιών και δαπανών προς όφελος των πολιτών αφού οι ανάγκες στέγασης των Δημοτικών υπηρεσιών προηγούνται έναντι άλλων απαιτήσεων .

Οι Δημοτικές παρατάξεις ήδη εξυπηρετούνται στο χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου ,στο χώρο της αίθουσας Ανδρέα Παπανδρέου , στους χώρους των πρώην ΚΑΠΗ όπως ήδη τους έχουν παραχωρηθεί για συνεδριάσεις καθώς και σε κάθε αίθουσα που ανήκει στο Δήμο καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους.
Παρ΄όλα αυτά ευελπιστούμε ότι τις επόμενες δύο ημέρες το πρόβλημα θα έχει επιλυθεί οριστικά".