Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της τελευταίας παράτασης της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 είναι η 15/08/2012 ,σύμφωνα με την 1835/52594/4-5-2012 Υ.Α.

Η παραπάνω δράση για την Περιφέρεια Κρήτης αφορά μόνο τα άλογα Φυλής Μεσσαράς.

Το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στις ιστοσελίδες www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: 2821346571-575.