Αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, κατέθεσε ο Βουλευτής του Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, σχετικά με τις «αναθέσεις μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)» ζητώντας μεταξύ άλλων την αναθεώρηση και απόδοση των αναθέσεων, σε μαθήματα που άπτονται της γεωπονικής Επιστήμης με κριτήριο την ισότητα και τη διακριτικότητα που αποτελούν η Ανώτατη Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση ενω ζήτησε και την επανένωση των ειδικοτήτων στον πίνακα αναπληρωτών της ειδικής αγωγής

Ειδικότερα, στην Αναφορά του ο Βουλευτής σημειώνει ότι: «η Υ.Α. 104147/Γ6/25-8-2010 που αφορά τις αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 94872/Γ6/23/8/2011, εξαιρεί από τις Α΄ αναθέσεις των ΕΕΕΕΚ την πλειοψηφία του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ18.12. Επίσης, η στελέχωση των γεωτεχνικών τμημάτων των ΕΕΕΕΚ έγινε με την 91076/Γ6/Υ.Α (ΦΕΚ 1262/26/09/2002), η οποία καθορίζει την οργανικότητα των θέσεων στα ΕΕΕΕΚ με σαφήνεια και αναφέρει τις ειδικότητες ΠΕ.18 όλων των Τεχνολόγων Γεωπόνων, ως τους αποδέκτες (αποκλειστικούς) των αναθέσεων των μαθημάτων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την Επαγγελματική και Εργαστηριακή υπόσταση των ΕΕΕΕΚ. Εκπαιδευτικοί όλων αυτών των ειδικοτήτων από ιδρύσεως των ΕΕΕΕΚ, βρέθηκαν στη δυσάρεστη έκπληξη να αναζητούν κάλυψη του ωραρίου τους σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Με την Υ.Α. αφαιρείται το φυσικό δικαίωμα των εκπαιδευτικών να ασκήσουν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα».

Για τους παραπάνω λόγους, ο κ. Αυγενάκης ζήτησε από τον Υπουργό να μεσολαβήσει και να προβεί: στην αναθεώρηση της 104147/Γ6/23/8/2011 και απόδοση των αναθέσεων, σε μαθήματα που άπτονται της γεωπονικής Επιστήμης με κριτήριο την ισότητα και τη διακριτικότητα που αποτελούν η Ανώτατη Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση. Επίσης, ο Βουλευτής ζήτησε την επανένωση των ειδικοτήτων στον πίνακα αναπληρωτών της ειδικής αγωγής στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ 18.12, όπως αυτό γινόταν από την πρώτη δημιουργία του πίνακα αυτού. Ακόμα, αιτήθηκε την απόδοση των οργανικών θέσεων στην ειδική αγωγή που εξεδόθησαν με την Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1067/τ.Β΄/9-4-2012, με βάση τον ενοποιημένο πίνακα και ταυτόχρονη αυστηρή τήρηση της σειράς με βάση τα μόρια και τα ειδικά προσόντα των εκπαιδευτικών. Τέλος, ο κ. Αυγενάκης σημείωσε την αναγκαιότητα να προχωρήσει το Υπουργείο κατ’ εφαρμογή του Ν. 3848/2010 άρθρο 2, παρ. 3 στον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων του επιπέδου της παιδαγωγικής επάρκειας.