Την παραίτησή του από το τιμόνι του ΟΠΑΠ υπέβαλλε ο κ. Σπανουδάκης.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και την με αριθμό 3/347/12.7.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σπανουδάκης έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, η διοίκηση είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία, ουσιαστικά, έλεγε πως δεν αναγνώριζε την εκλογή νέου προέδρου καθώς είναι θέμα της Γενικής συνέλευσης ενώ πρόσθετε πως δεν είχε ενημερωθεί.

Τελικά, με την παραίτηση ανοίγει ο δρόμος για το νέο διευθύνοντα σύμβουλο ο οποίος θα προταθεί από το δημόσιο σε συνέλευση που πρέπει να συγκληθεί ως το τέλος Αυγούστου.