Αρνητικές παραμένουν οι προοπτικές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, λέει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's σε χθεσινή έκθεσή του, αφού εκτιμά ότι: Tο ΑΕΠ 2012 θα συρρικνωθεί κατά 7%, ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ παραμένει, ότι οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών θα φτάσουν τα 40-50 δισ. ευρώ και τέλος ότι οι εκροές των καταθέσεων θα συνεχιστούν για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης, η αρνητική προοπτική των ελληνικών τραπεζών σχετίζεται με τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα προκύψουν στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα κεφάλαιά τους, την κερδοφορία τους και την ρευστότητά τους, λόγω της επιδεινούμενης εγχώριας αγοράς στην οποία λειτουργούν. Και τούτο διότι οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν, ότι το υπό πίεση οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από βαθιά και παρατεταμένη οικονομική συρρίκνωση, αυξημένο πιστωτικό επενδυτικό κίνδυνο στο δημόσιο χρέος και από εύθραυστη εμπιστοσύνη των καταθετών.

Grexit

«Αν και δεν αποτελεί το βασικό σενάριο», λέει η Moody's, «ο κίνδυνος της εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ είναι σημαντικός». Εάν ωστόσο επιβεβαιωνόταν ένα τέτοιο σενάριο, συμπληρώνει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης, θα προκαλούσε σοβαρές συνέπειες για το τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Moody's, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα παραμείνει ζημιογόνο το 2012 και 2013, μετά τις απώλειες-ρεκόρ που προέκυψαν το 2011, λόγω του εθελοντικού προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων με «κούρεμα». Η οικονομική συρρίκνωση και η απομόχλευση του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών θα οδηγήσει σε μείωση των μεγεθών τους, που με τη σειρά τους θα επηρεάζουν τα έσοδα, ενώ παράλληλα οι υψηλές προβλέψεις που θα κληθούν να εγγράψουν λόγω της ύφεσης από τα «κόκκινα» δάνεια, θα επιδεινώσει και τα αποτελέσματά τους.

Μεγέθη

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι οι πρωτοβουλίες των τραπεζών στην κατεύθυνση της μείωσης του λειτουργικού κόστους των πιστωτικών ιδρυμάτων και η κερδοφορία τους από τις θυγατρικές τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν θα είναι ικανές να αντισταθμίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που δημιουργεί το οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας.

«Το PSI του Μαρτίου του 2012, επιδείνωσε σημαντικά τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών, καθιστώντας μη βιώσιμες τις τράπεζες, ενώ παράλληλα κατέστησε άμεση την ανάγκη επανακεφαλαιοποίησης τους με κεφάλαια ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ», λέει ο οίκος Moody's. Το βασικό σενάριο της Moody's αναφέρει ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν από 40-50 δισ. ευρώ κεφάλαια (που αντιστοιχεί σε 20% του ΑΕΠ της χώρας), εάν ληφθούν υπόψη οι επιπρόσθετες ζημίες που θα προκύψουν από τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Από τον οίκο εκτιμάται ότι τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, όπως προβλέπεται από το σύμφωνο σταθερότητας και όπως συνέβη και με την προκαταβολή των 18 δισ. ευρώ για τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες.

Κατά τον οίκο, οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν εκτός αγορών και αντιμέτωπες με νέες εκροές καταθέσεων τους ερχόμενους 12-18 μήνες.

imerisia.gr