Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες στελέχη εκ των 3 τραπεζών έχουν μεταβεί στο Παρίσι πραγματοποιώντας τις τελευταίες συνομιλίες με την Credit Agricole.

Η Eurobank επιδιώκει να κλείσει deal πάση θυσία, η Alpha ενδιαφέρεται σφόδρα και η Εθνική δηλώνει ότι δεν θα εμπλακεί σε πλειοδοσίες αλλά εμφανίζεται σίγουρη ότι θα κλείσει το deal.
Τα στελέχη της Εθνικής πάντως δηλώνουν ότι αυτές τις ημέρες δεν έχουν πραγματοποιήσει ταξίδι στο Παρίσι.

Με βάση αποκλειστικές πληροφορίες το ΤΧΣ μετά την επιστολή Παπαδάκη του υποδιοικητή της ΤτΕ προς τους 4 εμπλεκόμενους θέτοντας 3 βασικούς όρους έστειλε επιστολές στην Alpha, Eurobank και Εθνική θέτοντας 4 δεσμευτικές ρήτρες που αφορούν ένα ειδικό πλαίσιο διαδικασίας.

Το ΤΧΣ για να μην εμπλακεί στην διαδικασία των προσφορών ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να λάβει γνώση των προσφορών πριν αυτές υποβληθούν ωστόσο κατά την αξιολόγηση θα αποτιμηθούν και θα αξιολογηθούν και οι 4 ρήτρες προς τις 3 ενδιαφερόμενες τράπεζες.

Οι 4 ρήτρες είναι

1)Το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης της Emporiki. Η Credit Agricole να καλύψει τα 2,47 δις ευρώ που ζητάει η ΤτΕ.

Η ρήτρα αυτή από το ΤΧΣ συμπεριλαμβάνεται και στους όρους της ΤτΕ δηλαδή στην επιστολή Παπαδάκη.

2)Το funding gap ύψους 4,91 δις ευρώ να το καλύψει η Credit Agricole στην Emporiki.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι αν η Credit Agricole αποφασίσει να αγοράσει μέρος των δανείων της Emporiki bank προφανώς το funding gap θα μειωθεί ανάλογα με το ύψος των στοιχείων ενεργητικού που θα αγοραστούν.

Η ρήτρα αυτή από το ΤΧΣ συμπεριλαμβάνεται και στους όρους της ΤτΕ στην επιστολή Παπαδάκη.

3)Το ΤΧΣ όμως έθεσε πέραν αυτών μια σημαντική ρήτρα.

Οι τράπεζες θα πρέπει να φέρουν business plan το οποίο θα αποτιμήσει το ΤΧΣ και θα αποδεικνύει ότι εξαγοράζοντας την Emporiki θα επιτευχθούν συνέργειες.

Αν οι συνέργειες είναι δυσδιάκριτες το ΤΧΣ μπορεί να ακυρώσει τον διαγωνιζόμενο και να θέσει εκτός πλαισίου την προσφορά και κοινώς να βγάλει τράπεζα από την διαδικασία.

Ήδη οι τράπεζες έχουν αναθέσει σε διεθνείς οίκους να αποτιμήσουν το deal.

Τα business plan πρέπει να αποτιμήσουν την θετική συνεισφορά της εξαγοραζόμενης Emporiki bank.

Οι τράπεζες έχουν ένα στόχο να κάνουν βασικό μέτοχο την Credit Agricole ώστε να τους καλύψει το 10% της ελάχιστης συμμετοχής.

Όμως το ΤΧΣ ως μέτοχος επιδιώκει να βελτιστοποιήσει το deal.

4)H 4η ρήτρα σχετίζεται με την επικαιροποίηση της προσφοράς.

Τα στοιχεία που αποτιμούν την Emporiki είναι μέχρι 31 Μαρτίου 2012.

Το ΤΧΣ τονίζει ότι η προσφορά και η αποτίμηση της Emporiki θα λάβει υπόψη μέχρι και την ημέρα επικύρωσης του deal.

Π.χ. μπορεί να υπάρχει συμφωνία μέχρι τέλη Αυγούστου αλλά το deal να κλείσει νομικά τεχνικά τέλη Νοεμβρίου.

Θα ληφθεί υπόψη η εικόνα της Emporiki μέχρι τέλη Νοεμβρίου καθώς παρατηρείται επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων των τραπεζών.


bankingnews.gr