Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Αυγούστου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εκτέλεσης των έργων:

- Διαμόρφωση πλατείας Μ.Μουλιανών, πρ/σμού 295.000,00 €

- Ανάπλαση χώρου στον οικισμό Ετιάς, πρ/σμού 241.000,00 €

2. Έγκριση εκτέλεσης των προμηθειών:

- ανταλλακτικά υδρομέτρων, πρ/σμού 5.995,64 €

- ανταλλακτικά οχημάτων, πρ/σμού 100.968,24 €

3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των έργων:

- Μετατόπιση δικτύων άρδευσης.

- Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ιτάνου

4. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: Ανάπλαση Κουρεμένου.

5. Ορισμός υπολόγου πληρωμών για το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ «Προβολή και Ψηφιακή στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού και δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού. Διόρθωση εγγραφής δαπανών του προγράμματος.

6. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού 2ου τριμήνου 2012.

7. Αναχρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών ύστερα από το κατασχεθέν ποσό από τους κληρ. Καταπότη.

8. Αναμόρφωση πρ/σμού.

9. Μεταφορά των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης των πρώην Δήμων Ιτάνου και Λεύκης στη ΔΕΥΑΣ.

10. Διαγραφή ποσών διαφόρων τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους .

11. Τροποποίηση της απόφασης δακοκτονίας. Απένταξη της τοπικής κοινότητας Έξω Μουλιανών.

12. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών έτους 2011.

13. Έγκριση εργασίας μεταφοράς μαθητών για τη σχολική περίοδο 2012-2013.

14. Έγκριση παραχώρησης αύλειου χώρου 3ου Δημοτικού Σχολείου στη ΔΟΚΑΣ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

15. Έγκριση πρ/σμού δαπανών επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής για το 2012.

16. Έγκριση παραχώρησης παραλίας ΒΑΙ στη ΜΑΔΕΣ για εκμετάλλευση.

17. Έγκριση επιχορήγησης Σ.Α.Ο.

18. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στη Χιο από 31/7 έως 1/8/2012 για συμμετοχή στην έκθεση αγροτουρισμού.

19. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών στο Δ.Ο.ΚΑ.Σ για υλοποίηση δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής » στα πλαίσια του Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ ΕΣΠΑ 2007-2013.

20. Έγκριση τοποθέτησης δημοτικού φωτισμού στη θέση ΜΕΤΟΧΙ ΒΑΙ. Αύξηση παροχής στην τ.κ. Αχλαδίων.

21. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.