Την κανονιστική ανασυγκρότηση 13 βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας αναλαμβάνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και Γάλλους ειδικούς.

Στόχος είναι να καταργηθεί η πολυνομία και οι δυσδιάκριτες συναρμοδιότητες που ενθαρρύνουν αφενός τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και αφετέρου τα χρόνια παρασιτικά φαινόμενα που τροφοδοτούν την μαύρη οικονομία.

Για να ξεκινήσει η χαρτογράφηση των νόμων και κανονισμών από τον ΟΟΣΑ και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να εντοπιστούν οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και να κατατεθούν οι προτάσεις για θεσμικές τροποποιήσεις απαιτείται πρώτα η ψήφιση από τη νέα Βουλή της διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και του ΟΟΣΑ για την «Αποτίμηση Διοικητικών Βαρών σε νόμους και κανονισμούς στην Ελλάδα για επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας».

Η έρευνα για τον εντοπισμό περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων θα εστιάσει στους εξής κρίσιμους τομείς:

-Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ)
-Ισολογισμοί - Εταιρικό Δίκαιο
-Εργασιακό Περιβάλλον Εργασιακές Σχέσεις
-Ενέργεια
-Αλιεία
-Ασφάλεια Τροφίμων
-Φαρμακευτική Νομοθεσία
-Δημόσιες Συμβάσεις
-Περιβάλλον
-Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις
-Τηλεπικοινωνίες
-Τουρισμός
-Στατιστικές

Σημειώνεται πως ήδη από τον προηγούμενο Φεβρουάριο η τρόικα είχε ζητήσει τη διερεύνηση των διοικητικών επιβαρύνσεων στους 12 πιο πάνω τομείς, ενώ μετά από συστάσεις του ΟΟΣΑ προστέθηκε και ο τομέας των στατιστικών γιατί συνήθως αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις σε χώρες μέλη του Οργανισμού.

Η εξάλειψη των περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων θα έχει άμεσα θετική επίπτωση στην οικονομία. Μετριοπαθείς προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ υπολογίζουν το αρχικός όφελος από τον περιορισμό των διοικητικών επιβαρύνσεων στα 7 δισ. ευρώ.