Από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, ανακοινώνεται ότι η πίστωση των Τραπεζικών Λογαριασμών των επιδοτουμένων, για το τρίτο τρίμηνο του 2012, θα ξεκινήσει από τις 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή.