Όλο και αυξάνεται το μέσο ποσό φόρου εισοδήματος που καλούνται να πληρώσουν με το τριπλό εκκαθαριστικό οι φορολογούμενοι καθώς όσοι έβλεπαν πως θα πληρώσουν μεγάλο φόρο ανέβαλλαν διαρκώς την υποβολή της δηλώσεώς τους, στην 8η παρτίδα εκκαθαριστικών που ταχυδρομήθηκε την Κυριακή, ο μέσος φόρος που προκύπτει φτάνει πλέον "αισίως" τα 2.656 ευρώ.

Συγκεκριμένα η 8η παρτίδα εκκαθαριστικών περιλαμβάνει:
- 548.000 χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα για να πληρωθεί φόρος 1,4 δισ. ευρώ
- 58.000 πιστωτικά σημειώματα που προβλέπουν επιστροφή φόρου 50,7 εκατ. ευρώ.
- άλλα 144.298 σημειώματα είναι μηδενικά

Συνολικά, η ΓΓΠΣ έχει εκδώσει 4.512.316 εκκαθαριστικά. Από αυτά:
- Τα 3.110.535 είναι χρεωστικά με φόρο 5,8 δις ευρώ,
-  Τα 371.494 είναι πιστωτικά με επιστροφή φόρου 223,8 εκατ. ευρώ,
-  Τα 1.030.287 είναι μηδενικά

Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται 1.18 δισ. ευρώ ως εισφορά αλληλεγγύης ενώ οι υπόχρεοι σε τέλος επιτηδεύματος θα καταβάλουν 237,7 εκατ. ευρώ.


protothema.gr