Ο δήμος Φαιστού είναι ο μοναδικός δήμος, επικεφαλής εταίρος, σε όλη την Ελλάδα όπου η πρόταση του εντάχθηκε προς χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, από την Επιτροπή Επιλογή Πράξεων του Προγράμματος.

Με μεγάλη χαρά ο δήμος Φαιστού ως ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ υποδέχθηκε την απόφαση ένταξης της πρότασης με τίτλο «BIOMASS / Ανάπτυξη συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για την Θέρμανση Δημοτικών Κτιρίων» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης, άξονας 2 και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από την επιτροπή επιλογής πράξεων του Προγράμματος, που συνήλθε στη Σύμη στις 23 Ιουλίου 2012.

Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος ενέκρινε μόλις δεκαεφτά (17) έργα συνεργασίας, συνολικής δαπάνης περίπου €13,1 εκ., τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το συγκεκριμένο έργο εγκρίθηκε με συνολικό Προϋπολογισμό 881.500€ και οι εταίροι που συμμετέχουν είναι οι εξής:

Ε.Ε: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, Ετ2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, Ετ3: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΩΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ET4: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ.

Ο δήμος Φαιστού, αλλάζει, στηρίζει τις νέες καθαρές και πράσινες τεχνολογίες και δημιουργεί το υπόβαθρο ώστε να μειώνει τα λειτουργικά του έξοδα αλλά και τις εκπομπές CO2 . Επίσης θα ενημερωθούν αλλά και θα εκπαιδευτούν οι δημότες πάνω στην θεματολογία «Τεχνολογίες και Συστήματα Υποκατάστασης Συμβατικών Καυσίμων στη Θέρμανση Κτιρίων – Εγκατάσταση / Μετατροπή / Αναβάθμιση, Συντήρηση και Χρήση εξοπλισμού θέρμανσης σε υφιστάμενα κτίρια, με Αξιοποίηση της Ξυλώδους Βιομάζας (pellets)».

Η Δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη με μεγάλη χαρά υποδέχθηκε την ένταξη του έργου αλλά και την επιτυχία του να είναι ο Δήμος μας μοναδικός επικεφαλής εταίρος ως Δήμος σε όλους τους άξονες του προγράμματος και δήλωσε:

«Οι συνεχείς υποβολές προτάσεων της Δημοτικής αρχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τους δύσκολους αυτούς καιρούς αποφέρει συνεχώς καρπούς και επιτυχίες και αυτό, μόνο τυχαίο δεν είναι. Είναι η απόρροια σκληρής και εντατικής δουλείας και δείχνει τον δρόμο για την ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του Δήμου Φαιστού».