Ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη αυτού, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) για τη δωρεά 366 βιβλίων ποικίλου περιεχομένου, ενέργειά με την οποία αναβαθμίζετε ποιοτικά η Βιβλιοθήκη μας.

Ο εμπλουτισμός της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων με βιβλία αποδεδειγμένα καλών εκδόσεων και ξεχωριστών από άποψη θεματολογίας και ποιοτικού περιεχομένου, αποτελεί τη βάση για την επίτευξη του στόχου της Δημοτικής Αρχής των Χανίων, να παραμείνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη μια πλούσια και συνάμα δημιουργική πηγή γνώσης για όλους τους πολίτες.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δωρεά από το ΚΙΚΠΕ, έλαβε χώρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την ενίσχυση δέκα [10] επιλεγμένων περιφερειακών βιβλιοθηκών - σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρίαFuture Library (www.futurelibrary.gr) στα πλαίσια ενός πολυετούς προγράμματος ενίσχυσης και ουσιαστικής αναβάθμισης ενενήντα [90] βιβλιοθηκών της ελληνικής περιφέρειας που υλοποιείται υπό την αιγίδα του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.


1. Κ.Ι.Κ.Π.Ε.
________________________________________
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1988. Το τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναλάβει την υποστήριξη μιας σειράς μακροπρόθεσμων δράσεων στον εν ευρεία εννοία εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό τομέα σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και πολιτιστικά ιδρύματα (Μουσείο Μπενάκη, Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Future Library) . Κατ’ έτος επίσης προγραμματίζει δραστηριότητες κοινωνικού έργου και πολιτιστικές παρεμβάσεις. την υλοποίηση των οποίων αναθέτει σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Τη διαδικασία επιλογής, για κάθε μια επιπλέον ετήσια δράση, υπαγορεύει η συνάρτηση της ποιότητάς της με το κόστος της. Για την υλοποίησή των ετησίων δράσεων του ιδρύματος επιζητείται συστηματικά, η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και με πολιτιστικά ιδρύματα εγνωσμένου κύρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. FUTURE LIBRARY
________________________________________
Η Αστική Μη-κερδοσκοπική Εταιρεία «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Κοινωνικών Δικτύων» (www.futurelibrary.gr) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και οραματίζεται να φέρει τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας στη καρδιά των τοπικών κοινοτήτων ως μια νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.