Λίστα με 500 φορολογούμενους που μετέφεραν την τριετία 2009-2011 στο εξωτερικό ποσά άνω των 2.000.0000 ευρώ ο καθένας έχει στην διάθεσή του το ΣΔΟΕ και ήδη ερευνά αναδρομικά από το 2000 τις περιπτώσεις διακοσίων φορολογουμένων.

Η λίστα, σύμφωνα με το newsbeast.gr, προέκυψε έπειτα από διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στα εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ και τις φορολογικές δηλώσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες ενδείξεις οι αποκλίσεις μεταξύ των εμβασμάτων και των δηλωθέντων στην εφορία εισοδημάτων είναι πολύ μεγάλες, αφού φθάνουν μέχρι και 2.500.000 ευρώ.