Ο Νίκος Αναστασόπουλος, που έχει διατελέσει επί σειρά ετών ανώτατο διευθυντικό στέλεχος ελληνικών επιχειρήσεων και του ΟΛΠ, ορίστηκε συντονιστής για την επίλυση του προβλήματος των ναυπηγείων, με απόφαση του πρωθυπουργού.

Πρώτη προτεραιότητα του κ. Αναστασόπουλου θα είναι η κατάθεση εισήγησης στην κυβέρνηση, ώστε στη συνέχεια να αντιμετωπιστεί το θέμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο κ. Αναστασόπουλος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί.