Ιδιαίτερα απαισιόδοξοι φαίνονται οι Κρητικοί σε σχέση με την μελλοντική οικονομική τους κατάσταση αλλά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας εν γένει όπως αποκαλύπτει έρευνα που διεξήγαγε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η Καταναλωτική Εμπιστοσύνη της Κρήτης και πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 302 ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών την χρονική περίοδο 03-04-2012 με 27-06-2012.

Βασικά στοιχεία που προκύπτουν είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες βιώνουν συντριπτική μείωση των οικονομικών τους ενώ οι προβλέψεις τους για το μέλλον είναι ότι το κόστος ζωής, η ανεργία, η οικονομική τους κατάσταση θα χειροτερέψει.

Πιο συγκεκριμένα

Στην ερώτηση «Πόσο άλλαξε η οικονομική σας κατάσταση τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με ένα χρόνο πριν;» περισσότεροι από 9 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση τους τελευταίους 12 μήνες χειροτέρεψε σε σχέση με ένα χρόνο πριν (αθροιστικά: «πολύ χειρότερα» και «χειρότερα). Περισσότερο πιστεύουν ότι η οικονομική τους κατάσταση χειροτέρεψε οι αγρότες και οι νοικοκυρές.

Την ίδια ώρα εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για την μελλοντική τους οικονομική κατάσταση καθώς στην ερώτηση αν «Πιστεύετε ότι η οικονομική σας κατάσταση θα αλλάξει τους επόμενους 12 μήνες;» σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες θα αλλάξει προς το χειρότερο.

Περισσότερο φοβούνται για τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση οι ηλικίες 30 – 44 ετών, οι αγρότες, και όσοι έχουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το πώς αναμένεται να διαμορφωθεί το μελλοντικό επίπεδο τιμών κινούνται στο ίδιο πνεύμα απαισιοδοξίας καθώς στην ερώτηση «Πως βλέπετε να διαμορφώνεται το κόστος ζωής σήμερα σε σύγκριση με αυτό που ήταν 12 μήνες πριν;» οι περισσότεροι βλέπουν το κόστος ζωής να ακριβαίνει.

Πιο συγκεκριμένα σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες βλέπουν το κόστος ζωής να αυξάνεται σε σχέση με αυτό που ήταν 12 μήνες πριν.

Οι γυναίκες ανησυχούν περισσότερο από τους άνδρες ενώ λιγότερο ανήσυχοι για το κόστος ζωής είναι οι ερωτηθέντες δεξιάς ιδεολογίας και περισσότερο οι αριστεροί.

Η απαισιοδοξία αυτή  επεκτείνεται  καθώς το 48% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας μετά από 4 χρόνια θα είναι χειρότερη. Όσον αφορά την ιδεολογία, οι κεντροδεξιοί είναι οι λιγότερο απαισιόδοξοι και οι αριστεροί οι πλέον απαισιόδοξοι.

Πάντως, οι ερωτηθέντες είναι σχετικά λιγότερο απαισιόδοξοι όσον αφορά την μακροπρόθεσμη πρόβλεψή τους για την οικονομική κατάσταση της χώρας, σε σχέση με την πρόβλεψη που έκαναν για μετά από 12 μήνες.

Όσον αφορά το καυτό θέμα της ανεργίας η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το φαινόμενο θα οξυνθεί τον επόμενο χρόνο.

Συγκεκριμένα ένα ποσοστό της τάξης του 85%, θεωρεί ότι η ανεργία θα αυξηθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Γενικά, δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στις απόψεις των ερωτηθέντων για την αύξηση της ανεργίας σε σχέση με δημογραφικά και κοινωνικά κριτήρια.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα