Την τελευταία θέση μεταξύ των 27 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Έκθεση της Κομισιόν αποκαλύπτει το εντυπωσιακό χάσμα ανάμεσα σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο και η Δανία, οι οποίες κερδίζουν τους περισσότερους «πόντους» στη διαχείριση των απορριμμάτων τους, και χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ελλάδα, όπου η εικόνα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη.

Στην έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Κομισιόν, οι «27» κατατάσσονται με βάση 18 κριτήρια, π.χ. τη συνολική ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώνονται, την πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ή τις παραβάσεις της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι χώρες αξιολογούνται με πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες σημαίες.

Ενδεικτικά, Αυστρία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φινλανδία έχουν από μία κόκκινη σημαία. Στον αντίποδα, η χώρα μας έχει κόκκινες σημαίες σε 16 από τα 18 κριτήρια και μόλις μία πράσινη σημαία, στον τομέα της πρόσβασης στις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων. Αυστρία και Ολλανδία συγκεντρώνουν 39 βαθμούς για τις προσπάθειές τους, ενώ η Ελλάδα μόνο 3, με τη Βουλγαρία να ακολουθεί, παίρνοντας 8 βαθμούς.

Από την αξιολόγηση της Κομισιόν προκύπτουν αδυναμίες, όπως οι ανύπαρκτες ή ανεπαρκείς πολιτικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, η έλλειψη κινήτρων για να μην οδηγούνται τα απόβλητα στους ΧΥΤΑ και η ανεπάρκεια υποδομών επεξεργασίας αποβλήτων.

 

protothema.gr