Συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων της 7ης Αυγούστου.

Στη δημοπρασία της περασμένης Τρίτης αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 812,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, απ' αυτή την έκδοση αντλήθηκε συνολικά το ποσό του 1 δισ. ευρώ.

H ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Αυγούστου.