Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης στην προσπάθειά της για την απόκτηση σήματος - logo με τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ» για την καλύτερη προβολή του Κρητικού Εμπορίου, προκηρύσει
πρόχειρο διαγωνισμό μεταξύ των δημιουργικών γραφείων της Κρήτης. Η νικήτρια συμμετοχή θα αναλάβει τη δημιουργία του λογοτύπου ενώ φυσικά θα υπάρξει και αντίστοιχη αμοιβή.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει μέχρι τις 29 Μαρτίου  στα γραφεία της Oμοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Θερίσου 93 – τ.κ. 71305,
Ηράκλειο, e-mail : [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία της Ο.Ε.Σ.Κ. :
Τηλ: 2810-314080, fax: 2810-372701.