Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 91934/Δ2/8-8-2012 και 92039/Δ2/8-8-2012 εγκυκλίους του Υπ. Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλούνται

α) οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους οποίους δεν δόθηκε η δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις απόσπασης για την Α/θμια εκπαίδευση με την αριθ. πρωτ. 56020/Δ1/17-5-2012 εγκύκλιο αποσπάσεων,

β) οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόσπασής τους από ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης μέχρι και τη Δευτέρα 20-8-2012, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, ώρα 8.00 – 14.00. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης dide.chan.sch.gr