Ο Δήμος Ιεράπετρας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την καθαριότητα στην πόλη και τους οικισμούς του Δήμου, ξεκίνησε - στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του - την καταγραφή όλων των εγκαταλελειμμένων οικοπέδων της πόλης, τα οποία απειλούν τη δημόσια υγεία και την δημόσια ασφάλεια.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί κάθε εστία μόλυνση που δημιουργείται από σκουπίδια που έχουν ρίχνονται ανεξέλεγκτα σε ιδιωτικά οικόπεδα καθώς και να επισημανθεί η έλλειψη περίφραξης σε οικόπεδα που είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των Δημοτών έχοντας για παράδειγμα ακάλυπτα πηγάδια.

Τα εγκαταλελειμμένα για μια σειρά λόγους οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια Δήμου Ιεράπετρας για τα οποία μεριμνά ο Δήμος πρέπει να βρίσκονται εντός πόλης, κωμόπολης, οικισμού ή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.

Αυτά θα καταγράφονται, θα καθαρίζονται και θα επιβάλλονται τα έξοδα καθαρισμού στους ιδιοκτήτες.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νόμο, αν δεν συμμορφωθούν οι υπόχρεοι μετά τις υποδείξεις του Δήμου, αυτεπάγγελτα ο Δήμος προχωρεί στον καθαρισμό. Σε βάρος δε εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο, το οποίο και αποτελεί έσοδο του δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.