Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου καλεί τους επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων και του λιμενίσκου της Νέας Χώρας, να φροντίσουν άμεσα για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, που αφορούν κατάληψη παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, ώστε να έχουν το δικαίωμα παραχώρησης για το έτος 2011.