Σε δημοπρασία προχωρά την ερχόμενη Τρίτη το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να πληρώσει το ομόλογο της ΕΚΤ ύψους 3,2 δισ. ευρώ που λήγει στις 20 Αυγούστου.

Η δημοπρασία με έκδοση εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας, ύψους 3,1 δισ. ευρώ ανατρέπει ουσιαστική μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική εσωτερικού δανεισμού μέσω εντόκων γραμματίων και είναι η λύση που επελέγη και εγκρίθηκε από την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το "Κέρδος" η ΕΚΤ προκειμένου να πληρωθεί βρήκε λύση, αυξάνοντας ουσιαστικά τον δικό της δανεισμό προς την Ελλάδα.

Η λύση προβλέπει την αναστολή από την ΕΚΤ του περιορισμού που είχε θέσει στο ύψος των εντόκων που συνολικά τοποθετούνται από τις ελληνικές τράπεζες ως εγγύηση για την άντληση ρευστότητας.

Το όριο ήταν στα 3,5 δισ. ευρώ και το όριο αυτό τώρα μπορεί να διπλασιαστεί, κάτι που σημαίνει ότι εκδίδονται περισσότερα έντοκα τα οποία οι τράπεζες θα απορροφήσουν διασφαλίζοντας την επιτυχία της δημοπρασίας με τη μεγαλύτερη ρευστότητα που θα αντλήσουν θέτοντας ως εγγύηση τους τίτλους αυτούς στην ΤτΕ στο πλαίσιο του ELA.

Η δημοπρασία αυτή λύνει το πρόβλημα της αποπληρωμής του ομολόγου, αλλά δεν καλύπτει και τις πιεστικές ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου για τους δύο επόμενους μήνες κατά τους οποίους έχει αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο χρηματοδότησης από τους εταίρους.

Για τον λόγο αυτό, πέραν της έκδοσης εντόκων γραμματίων, συζητείται να επιτραπεί στο ελληνικό Δημόσιο η προσωρινή χρήση ρευστών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες λειτουργίας του κράτους μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Το ποσό αυτό μπορεί να φθάσει τα 3 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται δε ότι μέσα στον Αύγουστο λήγουν επίσης έντοκα γραμμάτια ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο λήγουν συνολικά έντοκα γραμμάτια ύψους 3,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε έντοκα τρίμηνης διάρκειας και τα υπόλοιπα σε έντοκα εξάμηνης διάρκειας.