Στις 20 Αυγούστου ξεκινά στην Ιεράπετρα η οικιακή κομποστοποίηση με την παραλαβή των ειδικών κάδων που διαθέτει δωρεάν ο Δήμος στους 300 δικαιούχους που έκαναν αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους κάδους κομποστοποίησης από την Δευτέρα 20 Αυγούστου. (επισυνάπτεται κατάλογος)
Η παραλαβή θα γίνεται καθημερινά 09:00 – 11:00 το πρωί από το μηχανοστάσιο του Δήμου Ιεράπετρας στο κτίριο πρώην ΑΓΡΕΞ. Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. (πληροφορίες: 2842 3 40351)

Ο Δήμος Ιεράπετρας στα πλαίσια της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος προχώρησε σε μια πιλοτική κίνηση εφαρμογής ενός προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Σε πρώτο στάδιο έχει γίνει προμήθεια 300 ειδικών κάδων κομποστοποίησης οικιακών απορριμμάτων χωρητικότητας 330 λίτρων (επισυνάπτεται η φωτο με τον κάδο), οι οποίοι διατίθενται σε Δημότες εντελώς δωρεάν με στόχο τη μείωση του όγκου των οικιακών αποβλήτων και την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας λιπάσματος.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και έχει γίνει αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα και πως θα πρέπει να δρουν οι Δημότες.

«Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και έχουμε την πρόθεση να συνεχιστεί διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να μειώσουμε την ποσότητα των απορριμμάτων. Θα χρειαστεί χρόνος για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του προγράμματος όμως θεωρώ πως θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα», δηλώνει ο Δήμαρχος κ. Σήφης Αναστασάκης.

Να σημειωθεί πως θα γίνεται κατά διαστήματα έλεγχος απόδοσης των κάδων και σε όσα νοικοκυριά η χρήση τους αποδειχτεί ελλιπής θα αφαιρεθούν και θα δοθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους δημότες. Τα νοικοκυριά που δε θα παραλάβουν κάδους άμεσα θα έχουν προτεραιότητα στη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Ιεράπετρας θα μαζεύει λιγότερα απορρίμματα με σημαντική μείωση του κόστους συλλογής, της μεταφοράς και της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων που μεταφράζεται και σε εξοικονόμηση του κόστους για τους δημότες.

Παράλληλα θα παράγεται κομπόστ καλής ποιότητας βελτιώνοντας την ποιότητα του κήπου και των φυτών, προστατεύοντας το περιβάλλον και κυρίως αποδεικνύονταν έμπρακτα πως πολίτες και φορείς μπορούμε να αποτελέσουμε και μέρος της λύσης του προβλήματος διάθεσης των σκουπιδιών.