Οριακά χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ήταν τελικώς η επιβράδυνση που σημείωσε η γερμανική οικονομία στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, επεκτάθηκε κατά 0,3% έναντι του προηγούμενου τρίμηνου, έναντι προβλέψεων για 0,2%.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, την γαλλική, το ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι οικονομολόγοι προέβλεπαν πτώση κατά 0,1%.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για το σύνολο για το σύνολο της Ευρωζώνης, που θα ανακοινωθούν αργότερ,α αναμένεται να δείξουν συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,2%.