Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων θα γίνει την Τρίτη, με στόχο την άντληση κεφαλαίων 3,125 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη-ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 16 Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές, μη ανταγωνιστικές προσφορές έως επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.

Έτσι, συνολικά, μέσω αυτής της έκδοσης, ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να συγκεντρώσει ποσό 5 δισ. ευρώ, περίπου, ώστε να αποπληρωθεί (και) το ομολόγο ύψους 3,2 δισ. ευρώ που διακρατεί κυρίως η ΕΚΤ και λήγει στις 20 Αυγούστου.

(in.gr)